S'han produït els següents errors:

Assistència Sanitària Col·legial

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Primes mensuals a partir de l’1 de gener de 2023:

Les primes mensuals, per persona assegurada, que s’apliquen durant l’any al col·lectiu dels Enginyers Industrials són les següents:

Serveis Complets (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 18   60,09
  De 19 a 29   70,33
  De 30 a 44   74,66
  De 45 a 49   81,82
  De 50 a 59   89,49
  De 60 a 65 110,90
  De 66 a 69 137,81
  De 70 a 79 151,84
  De 80 a 89 162,96
  De 90 a 99 174,08
  A partir de 100     0,00

 

Serveis internacionals (1)   Euros/ mes  
  0   84,11
  1   83,69
  2   82,68
  3   73,25
  4   71,60
  De 5 a 18    71,29
  19   71,38
  De 20 a 22     71,73
  23   72,64
  24   79,57
  De 25 a 28   82,79
  De 29 a 29     83,32
  De 30 a 34   91,13
  35     91,40
  36    95,15
  De 37 a 48   98,91
  49   99,09
  50 101,01
  51 104,73
  De 52 a 54  109,94

(1) Inclou la prima corresponent a Hospital de Barcelona

DOSSIER ASC

DOSSIER ASC Dossier ASC.pdf  (1,83 MB)

CONDICIONS GENERALS - Serveis Complerts

CONDICIONS GENERALS - International Class