S'han produït els següents errors:

SANITAS

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

MÈDICA SANITAS MULTI - PRIMA MENSUAL 2021
EDAT PRIMA
00 - 02   78,51 €
03 - 44   70,66 €
45 - 54   84,99 €
55 - 64 101,38 €
> 65 124,98 €
Dental   11,79 €

 

 SANITAS MUNDI 200 a partir de Maig 2020
EDAT PRIMA
00 - 02 117,88 €
03 - 19 100,45 €
20 - 29 102,50 €
30 - 44 120,95 €
45 - 49 148,63 €
50 - 59 153,75 €
60 - 64 251,13 €
> 65 322,88 €