Memòria Social

La Memòria Social de la Mútua dels Enginyers recull les dades més significatives quant al seu model d'actuació, el govern corporatiu, la transparència i la seva gestió responsable en relació amb el medi ambient, les ajudes socials, les inversions i l'entorn laboral.

 

 

Any

Memòria Social de la Mútua dels Enginyers

 

 

  

2022

 

 

2021

 

    

2020

  

       

       

2019

       

2018