Actualització de l’impost sobre les primes d’assegurances en la prestació d’Accidents

El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021. En relació amb la vessant asseguradora se’n destaca l’increment de l’Impost sobre les primes d’assegurances, que passa del 6% al 8%. Per tant, volem informar-li que, des de l’1 de gener, s’ha traslladat aquest increment a les quotes de la prestació d’Accidents.

Amb la prestació d’Accidents pot subscriure’s opcionalment la garantia concertada REHAB Manager. Aquests serveis són prestats per la companyia Europ Assistance España SA de Seguros y Reaseguros d’acord amb el contracte mediat per la Corredoria d’Assegurances SERPRECO SA (entitat vinculada a la Mutualitat).

En què consisteix el servei REHAB Manager?

És l’atenció integral de la persona assegurada en cas d’incapacitat permanent total o absoluta. Europ Assistance posarà a disposició de la persona assegurada i dels seus i les seves familiars la figura del REHAB Manager, qui definirà un programa d’atenció personalitzat tenint en compte l’àmbit mèdic, laboral i social, incloent-hi les funcions principals d’acompanyament i assessorament, juntament amb la coordinació de totes les prestacions cobertes.

Quin és el preu d’aquests serveis per al 2021?

La prima anual d’Europ Assistance és de 8,45 euros  (inclou impostos i recàrrecs del Consorci de Compensació d’Assegurances vigents).