Informe de l’Impacte de les inversions de l’exercici 2019

EIS cat

La Mútua dels Enginyers presenta l’Informe d’impacte de les inversions de l’exercici 2019 del Pla de Pensions “Enginyers Inversió Sostenible”

 

La Mútua ha publicat aquest any el primer Informe de l’Impacte de les inversions de l’exercici 2019 del seu pla de pensions Enginyers Inversió Sostenible. Els resultats obtinguts pel pla, que analitzen el 69,55% de la cartera, demostren la perfecta compatibilitat entre el rendiment aconseguit pels clients i el retorn assolit en benefici de la societat. Així, mentre el pla de pensions va tancar l’any 2019 amb una rendibilitat positiva que el situava en els primers llocs de la seva categoria de Renda Fixa Mixta a Inverco, també va aconseguir generar altres impactes positius al medi ambient i a les necessitats socials. Aquests es poden traduir en aspectes quantificables com la reducció de 12 tones a les emissions de CO2, la disminució del consum d’aigua en 174 m3,  l’ús de 354.457 Kwh provinent d’energies renovables (que equival al consum elèctric mitjà de 114 llars a Espanya)  i la contribució amb 29 hores de formació a professionals. També es va donar feina a dues persones i es van realitzar donacions per import de 1.168€ a obres socials.