La Mútua celebra el 42è Col•loqui On-line

La Mútua dels Enginyers ha celebrat el 42è Berenar-Col·loqui.