Responsabilitat Civil Per Obra (Single Project)

Empreses single project
 

Es l’assegurança que contempla la cobertura de la responsabilitat civil professional però per una obra o projecte en concret i de manera única i exclusiva, independentment de la resta de feines.