Responsabilitat Civil Professional Start Ups

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Tarifas     

Paquete 1 199€
RC Lopd               Limite por siniestro y año 100.000€
Sanciones Lopd               Sub limite por siniestro y año /1ª sanción de 60.000€

RC para Start up             

 • RC General                  
 • RC Producto                  
 • RC Profesional                  

             

             

 • Límite de 100.000€                  
 • Límite por siniestro y año de 100.000€                  
 • Límite por siniestro y año de 25.000€

             

RC por ataque de virus informáticos               Límite por siniestro y año de 6.000€
Paquete 2 239€
Paquete 1 +                
Accidentes del asegurado               Límite por siniestro y año 12.000€
Paquete 3 255€
RC Lopd               Limite por siniestro y año 200.000€
Sanciones Lopd               Sub limite por siniestro y año /1ª sanción de 60.000€

RC para Start up

 • RC General                  
 • RC Producto                  
 • RC Profesional                  

             

            

 • Límite de 200.000€                  
 • Límite por siniestro y año de 200.000€                  
 • Límite por siniestro y año de 25.000€               

             

RC por ataque de virus informáticos               Límite por siniestro y año de 6.000€
Paquete 4 295€
Paquete 3 +                
Accidentes del asegurado               Límite por siniestro y año 12.000€

Formulari RC Start Ups