La Mútua dels Enginyers celebra la seva Assemblea General Ordinària amb resultats històrics el 2023

26 juny 2024

La Mútua dels Enginyers va celebrar la seva Assemblea General Ordinària el passat 6 de juny de 2024, destacant un any 2023 excepcional amb resultats històrics que subratllen el sòlid creixement i l’estabilitat de l’entitat.


El 2023, La Mútua dels Enginyers va aconseguir un històric increment del 59% en primes, la qual cosa suposa una facturació de més de 28 milions d’euros, demostrant la confiança i el compromís dels seus mutualistes.


El creixement en el nombre de mutualistes ha estat d’un 2,51% de nous membres que es van unir a l’entitat durant l’any.


El nivell de solvència de l’entitat va assolir un robust 2,18%, assegurant l’estabilitat financera i la capacitat d’afrontar futurs reptes.


Així mateix, els Fons Propis Patrimonials van experimentar un increment del 12,5%, reforçant la base financera de l’entitat. El balanç general també va créixer un 16%, evidenciant una gestió eficient i un creixement sostenible.


"Els resultats del 2023 són un testimoni del compromís i la confiança dels nostres mutualistes, així com de la gestió prudent del nostre equip. Seguim dedicats a oferir el millor servei als nostres associats," va afirmar Susanna Carmona, directora general de La Mútua dels Enginyers.


Durant l’Assemblea, com a fet destacat, es va ratificar el compromís dels mutualistes amb el model alternatiu al RETA, i també es va aprovar una modificació dels estatuts socials que reforcen el vincle entre la seu social i l’origen corporatiu de l’entitat i milloren el funcionament de la junta rectora en consonància amb les exigències normatives sobre l’activitat asseguradora.