Baixa Laboral

Data Efecte
 (dd/mm/aaaa)
 
Data de naixement de la persona assegurada
 (dd/mm/aaaa)
 
Capital a Assegurar
 [de 300 a 2.500 euros]
 

TRAM I: FINS A 90 DIES
      FRANQUICIA 7 DIES
      FRANQUICIA 15 DIES
      FRANQUICIA 30 DIES
TRAM II: MÉS DE 90 DIES
      PRÒTESIS FINS A 1.500 €
      PRÒTESIS FINS A 3.000 €