La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

ADESLAS

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

OFERTA EXCLUSIVA per LA MÚTUA, una assegurança de salut per a tots els mutualistes i familiars de LA MÚTUA

 MÈDICA ADESLAS ASSISTÈNCIA COMPLETA - PRIMA MENSUAL 2017
De 0 a 50 anys:   66,31 €
De 51 a 64 anys:   69,63 €  
Majors de 64 anys:   74,27 €  
ADESLAS - Dental:   7,26 €  

CARÈNCIES: NO / COPAGAMENTS: NO

 

 MÈDICA ADESLAS LLIURE ELECCIÓ ''Adeslas Extra 150.000'' - PRIMA MENSUAL 2017
De 0 a 59 anys:   81,12 €  
Majors de 59 anys:   146,07 €  

CARÈNCIES: NO / COPAGAMENTS: NO

 

MÈDICA ADESLAS VITAL - PRIMA MENSUAL 2017
De 0 a 64 anys: 38,78 €  
Majors de 64 anys:   103,94 €  
ADESLAS - Dental:   7,21 €  

CARÈNCIES: NO / COPAGAMENTS: SI

 

Entre d’altres, aquesta pòlissa presenta els avantatges següents:

 • Revisió anual. Ginecològica per a la dona i cardiològica per a l’home i la dona.
 • Lliure elecció de metge. Podrà triar lliurement dins del quadre mèdic de la companyia, amb més de 400 hospitals i clíniques concertades i 30.000 metges.
 • Eliminació de carències. Excepte l’embaràs i el part.
 • Cambra individual amb acompanyant. Quan l’hagin d’hospitalitzar, disposarà d’una cambra individual per a vostè i un acompanyant.
 • Assistència a l’estranger pels casos d’urgència
 • Hospitalització mèdica, quirúrgica i UVI il·limitada
 • Ús de targeta gratuït
 • Podologia (6 sessions anuals)
 • Psicologia (20 sessions anuals)
 • Accidents laborals i de trànsit
 • Neteja de boca anual (Per a l’assegurat i en un centre concertat)
 • Correcció de la miopia per làser. Amb franquícia, segons el centre concertat.
 • Tracte personalitzat i sense esperes

ADESLAS COMPLETA - Resum de cobertures.

ADESLAS EXTRA - Resum de cobertures

ADESLAS VITAL - Resum de cobertures