La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Assistència Sanitària Col·legial

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

Primes mensuals a partir de l’1 de gener de 2017:

Les primes mensuals, per persona assegurada, que s’apliquen durant l’any al col·lectiu dels Enginyers Industrials són les següents:

Serveis Complets (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 18 a   63,19
  De 19 a 44 a   75,46
  De 45 a 49 a   82,70
  De 50 a 59 a  84,35
  De 60 a 65 a   99,51
  De 66 a 69 a 116,59
  De 70 a 79 a 120,09
  De 80 a 89 a 123,57
  A partir de 90 a 125,91

 

Serveis internacionals (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 1   83,39
  De 2 a 19   73,38
  De 20 a 25   85,90
  De 26 a 45  92,91
  De 46 a 49   94,91
  De 50 a 54   102,42
  De 55 a 59   104,43
  De 60 a 64   127,71
  De 65 a 69   133,41
  De 70 a 74   141,42
  De 75 a 79   143,93
  De 80 a 84   145,43
  A partir de 85 a   145,93

(1) Inclou la prima corresponent a Hospital de Barcelona

DOSSIER ASC 2014 - Serveis Complerts

CONDICIONS GENERALS - Serveis Complerts

DOSSIER ASC 2014 - International Class

CONDICIONS GENERALS - International Class