S'han produït els següents errors:

Assistència Sanitària Col·legial

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Primes mensuals a partir de l’1 de gener de 2024:

Les primes mensuals, per persona assegurada, que s’apliquen durant l’any al col·lectiu dels Enginyers Industrials són les següents:

Serveis Complets (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 18   60,08
  De 19 a 29   69,60
  De 30 a 44   74,64
  De 45 a 49   81,80
  De 50 a 59   93,49
  De 60 a 65 115,86
  De 66 a 69 146,04
  De 70 a 79 162,43
  De 80 a 89 175,95
  De 90 a 99 189,71
  A partir de 100     0,00

 

Serveis internacionals (1)   Euros/ mes  
  0   83,97
  1   83,55
  2   82,54
  3   73,11
  4   71,46
  De 5 a 18    71,15
  19   71,24
  20   71,59
  De 21 a 22     70,88
  23   71,78
  24   79,57
  De 25 a 28   81,83
  De 29 a 29     82,35
  De 30 a 34   90,99
  35     91,26
  36    95,01
  De 37 a 48   98,77
  49   98,95
  50 100,87
  51 104,59
  De 52 a 54  109,80

(1) Inclou la prima corresponent a Hospital de Barcelona

DOSSIER ASC

DOSSIER ASC Dossier ASC.pdf  (1,83 MB)

CONDICIONS GENERALS - Serveis Complerts

CONDICIONS GENERALS - International Class