S'han produït els següents errors:

Assistència Sanitària Col·legial

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Primes mensuals a partir de l’1 de gener de 2021:

Les primes mensuals, per persona assegurada, que s’apliquen durant l’any al col·lectiu dels Enginyers Industrials són les següents:

Serveis Complets (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 18 a     60,70
  De 19 a 29 a     71,04
  De 30 a 44 a     73,22
  De 45 a 49 a    80,25
  De 50 a 59 a     86,89
  De 60 a 65 a 106,61
  De 66 a 69 a 129,91
  De 70 a 79 a 139,09
  De 80 a 89 a 147,31
  De 90 a 99 a 155,91
  A partir de 100 a     0,00

 

Serveis internacionals (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 1     80,46
  De 2 a 2     67,27
  De 3 a 18     65,92
  De 19 a 19   73,52
  De 20 a 24     78,76
  De 25 a 34     85,21
  De 35 a 44     92,45
  De 45 a 49     94,45
  De 50 a 50   97,80
  De 51 a 54   102,95
  De 55 a 59   105,86
  De 60 a 60   118,17
  De 61 a 64   133,48
  De 65 a 65   141,48
  De 66 a 69   142,38
  De 70 a 70  148,08
  De 71 a 74   158,30
  De 75 a 79   163,32
  De 80 a 84   164,98 
  A partir de 85 165,53

(1) Inclou la prima corresponent a Hospital de Barcelona

DOSSIER ASC

DOSSIER ASC Dossier ASC.pdf  (1,83 MB)

CONDICIONS GENERALS - Serveis Complerts

CONDICIONS GENERALS - International Class