CIGNA - Com contractar

A continuació trobarà dos documents en PDF per imprimir:

 

Cal omplir tots els camps i firmar els dos documents. És necessari que ens arribin els originals per poder procedir a la tramitació. En cas que algun dels sol·licitants declari alguna patologia al qüestionari, pot adjuntar-ne un informe mèdic per a la valoració mèdica i perquè el gabinet mèdic de la companyia pugui decidir amb més facilitat la cobertura o no de l'anomalia. En cas contrari, és probable que la companyia exclogui totalment els problemes que en derivin, ja que no disposarà de cap mena d’informació sobre el tema.

Quedem a la seva disposició per oferir-li més informació o per resoldre qualsevol dubte que li pogués sorgir.

Adreça d’enviament de les sol·licituds:   

La Mútua dels Enginyers    
Via Laietana, 39, 2n
08003 Barcelona
Tel. 932 954 300
eMail:  correu@mutua-enginyers.com