La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

SANITAS

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició
MÈDICA SANITAS MULTI - PRIMA MENSUAL 2017
EDAT PRIMA
00 - 02 69,59 €
03 - 44 62,63 €
45 - 54 72,86 €
55 - 64 84,42 €
> 65 104,07 €

 

 SANITAS MUNDI 200 fins a Maig 2017
EDAT HOMES DONES
00 - 02 97,39 € 97,39 €
03 - 19 88,26 € 88,26 €
20 - 29 91,69 € 97,39 €
30 - 44 98,14 € 121,19 €
45 - 59 123,77 € 141,69 €
60 - 64 232,04 € 220,34 €
> 65 301,07 €  263,76 €