S'han produït els següents errors:

SANITAS

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

MÈDICA SANITAS MULTI - PRIMA MENSUAL 2024 
EDAT PRIMA *
00 - 02   95,72 €
03 - 44   86,15 €
45 - 54 104,11 €
55 - 59 104,19 €
60 - 64 125,36 €
> 65 154,45 €
Dental   13,00 €

* Primes per persona i mes, vàlides fins al 31/12/2024 sobre les quals s'aplicaran els impostos legalment repercutibles 

 SANITAS MUNDI 200 a partir de Maig 2024
EDAT PRIMA *
00 - 02 146,23 €
03 - 19 124,62 €
20 - 29 127,16 €
30 - 44 150,05 €
45 - 49 184,38 €
50 - 59 184,38 €
60 - 64 311,54 €
> 65 400,55 €
Dental   13,00 €

*Les tarifes son sense impostos. La CLEA s’abona en el primer rebut de renovació i correspon un 0,15% de la quota anual.