Dependència

Gran Dependència

Aquesta prestació consisteix en el pagament d’una renda mensual vitalícia en cas que la persona assegurada quedi en situació de gran dependència, física o psíquica.

Per exemple, una renda mensual de 1.200 euros per a una persona de 35 anys té un cost mensual de 26,36 euros.

Dependència Severa

Aquesta prestació consisteix en l’abonament d’una renda mensual temporal amb una durada de 60 mensualitats en cas que la persona assegurada es trobi en situació de dependència severa.

Per exemple, una renda mensual de 1.000 euros per a una persona de 35 anys té un cost mensual de 28,94 euros.