Enginyers Borsa, Pla de Pensions

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc6
text-candau

 

Renda Variable

 Carteres amb Actius de Renda Variable (> 75%)

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (131,17 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (90,20 kB)

 

Es tracta d’un pla que té com a prioritat que els estalvis dels seus partícips obtinguin una elevada rendibilitat a mig i llarg termini, assumint tensionaments de mercats a curt termini.

És un pla pensat per aquelles persones que encara tenen molts anys per davant de vida activa i estan disposats a suportat rendibilitats negatives de consideració en períodes curts de temps.

Vocació   inversora

L'Enginyers Borsa, Pla de Pensions, està integrat en un fons que des del març de 2008 inverteix únicament i exclusivament en el fons de pensions obert AHORROPENSIÓN CUATRO, FP gestionat per CASER PENSIONES.

El fons pertany a la categoria Renda Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d’actiu pot oscil·lar entre el 75% i el 100%.

La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l’OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques.