S'han produït els següents errors:

Enginyers Renda Fixa ODS, Pla de Pensions

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers

Risc2
text-candau

 

Renda Fixa a Llarg Termini

Cartera amb Actius de Renda Fixa amb durada superior a 1 any

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (122,40 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (195,44 kB)

 

Comptes Anuals 2023 Comptes Anuals 2023  (2,83 MB)
Normes Funcionament Normes Funcionament  (170,84 kB)

És un pla que facilita l’estalvi de manera conservadora amb inversions en títols de renda fixa. És un pla adequat per a les persones amb una edat propera a la jubilació, o per a persones que volen limitar la seva exposició a riscos de mercat.

Vocació Inversora

L’Enginyers Renda Fixa ODS, Pla de Pensions, pertany a la categoria Renda Fixa a llarg termini i té una política d’inversions conservadora, i una gestió activa amb l’objectiu d’obtenir rendibilitats positives i estables, i amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.

El fons pot invertir en deute públic d’organismes públics de països pertanyents a l’OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d’inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d’altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig superior a 12 mesos.