S'han produït els següents errors:

Pla Enginyers Associatiu

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc3
text-candau

   

   

     

     

     

  

Renda Fixa Mixta

Cartera amb Actius de Renda Fixa i fins a 30% de Renda Variable

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (142,01 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (193,18 kB)
Comptes Anuals 2023 Comptes Anuals 2023  (3,02 MB)
Normes Funcionament Normes Funcionament  (170,97 kB)

Aquest pla es caracteritza per tenir un objectiu d’estabilitat en l’obtenció dels seus rendiments a mig termini, inverteix fonamentalment en renda fixa, però sense renunciar a les possibilitats que ofereix la Renda variable.

És el pla amb la trajectòria mes llarga de La Mútua i dels Mutualistes; va començar a funcionar alhora que es creava aquest tipus de producte a Espanya, i des del seu origen ha obtingut una rendibilitat important (4,04% rendibilitat anualitzada des de l’inici fins a 30.09.2015).

Vocació   inversora

El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d’inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l’objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s’inverteix en actius de renda fixa, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla.