S'han produït els següents errors:

Pla Enginyers Associatiu

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc4
text-candau

Renda Fixa Mixta

Cartera amb Actius de Renda Fixa i fins a 30% de Renda Variable

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (122,02 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (137,68 kB)

 

Aquest pla es caracteritza per tenir un objectiu d’estabilitat en l’obtenció dels seus rendiments a mig termini, inverteix fonamentalment en renda fixa, però sense renunciar a les possibilitats que ofereix la Renda variable.

És el pla amb la trajectòria mes llarga de La Mútua i dels Mutualistes; va començar a funcionar alhora que es creava aquest tipus de producte a Espanya, i des del seu origen ha obtingut una rendibilitat important (4,04% rendibilitat anualitzada des de l’inici fins a 30.09.2015).

Vocació   inversora

El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d’inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l’objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s’inverteix en actius de renda fixa, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla.