Servei d’ajut i orientació a la invalidesa

Servei d’informació mèdica

Aquest servei consisteix en la resolució dels dubtes de caràcter mèdic que pugui tenir l’assegurat sobre la interpretació d’anàlisis clíniques, medicaments, etc.

Segona opinió mèdica

El beneficiari podrà sol·licitar, mitjançant una trucada telefònica a Europ Assistance, un segon diagnòstic sobre una malaltia greu.

Orientació i assessorament psicològic telefònics

A petició de l’assegurat, Europ Assistance oferirà orientació i assessorament de tipus psicològic en situacions de tensió emocional, malestar, dubtes o preocupacions relatives a la salut, les relacions familiars, la feina, etc. 

Servei de compres i encàrrecs

A petició de l’assegurat, Europ Assistance enviarà una persona que s’encarregarà de dur a terme les compres i els encàrrecs de primera necessitat. Aquesta garantia té un límit de 5 hores setmanals i un màxim de 60 hores anuals. 

Personal sanitaria domicili (*)

A petició de l’assegurat, Europ Assistance ofereix el servei d’enviament de professionals sanitaris (ATS, auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes, logopedes, psicomotricistes, etc.) que proporcionin les cures i els tractaments especials que l’assegurat requereixi, orientats a atendre l’assegurat i tenir-ne cura segons la seva problemàtica i el grau de dependència o la malaltia, amb la finalitat de millorar-ne la qualitat de vida i evitar-ne el desplaçament. 

Ajuda personal (*)

A petició de l’assegurat, Europ Assistance oferirà un servei d’ajuda personal mitjançant personal qualificat per necessitats que requereixin suport en tasques de la vida diària (aixecar-se del llit, higiene personal, ajuda en els àpats, canvi de la roba personal i de la roba de llit, passejades curtes, trasllats en cadira de rodes i exercicis de mobilitat). 

Servei d’àpats a domicili (*)

A petició de l’assegurat i amb un pressupost prèviament acordat, Europ Assistance facilitarà un servei d’àpats a domicili amb la periodicitat desitjada. 

Enviament de professionals de neteja (*)

A petició de l’assegurat, Europ Assistance posarà a la seva disposició diferents professionals de neteja que es desplaçaran fins al domicili i l’ajudaran a netejar-lo i endreçar-lo i a fer la bugada. 

Servei de telefarmàcia amb recepta

A petició de l’assegurat, un col·laborador d’Europ Assistance degudament identificat es presentarà al domicili que indiqui l’assegurat per recollir la recepta d’un medicament i adquirir-lo a la farmàcia.
Posteriorment el donarà en mà a l’assegurat, que abonarà a l’acte l’import de la factura del producte adquirit. 

Acompanyament emocional i resiliència

En cas d’incapacitat permanent o discapacitat greu coberta en pòlissa, i sempre que l’assegurat ho hagi sol·licitat prèviament, Europ Assistance organitzarà i abonarà fins a 4 sessions d’1 hora de durada d’acompanyament (coaching) telefònic o presencial (segons la disponibilitat en la localitat corresponent), orientat envers l’estat anímic de l’assegurat i centrat en l’aspecte actitudinal i emocional associat a canvis bruscos causats per l’accident. 

Teràpies alternatives

En cas d’incapacitat permanent o discapacitat greu coberta per la pòlissa, i sempre que l’assegurat ho hagi sol·licitat prèviament, Europ Assistance organitzarà i abonarà fins a 4 sessions d’1 hora de tractaments amb teràpies alternatives aromateràpia, reiki, acupuntura, reflexologia, cinesiologia, naturopatia i teràpia floral) i mètodes terapèutics complementaris a la medicina convencional que ajudin a restaurar l’equilibri personal.

 

(*) Els costos van a càrrec del assegurat (honoraris dels professionals, desplaçaments i costos dels productes o els serveis adquirits).