Reglaments Prestacions Mútua

Prestacions obertes a subscripció

Prestació Inici Reglament Nota informativa
Vida inspirit 2015 28.05.2019 01.2019
Vida temporal 1999 28.05.2019 01.2019
Renda Invalidesa 1999 28.05.2019 01.2019
Renda d'Estudis 1999 28.05.2019 01.2019
Gran Dependència 2001 28.05.2019 01.2019
Dependència Severa 2019 28.05.2019 01.2019
Accidents 1999 28.05.2019 01.2019
Baixa Laboral 1999 28.05.2019 01.2019
Malalties Greus 2019 28.05.2019 01.2019
Despeses quirúrgiques 1999 28.05.2019 01.2019
Hospitalització 1999 28.05.2019 01.2019
Pla d'Estalvi Multinversió 1994 25.06.2020  
PPA Mútua dels Enginyers 2003 25.06.2020  
SIALP 2015 28.05.2019  
PPSE Mútua dels Enginyers 2013 28.05.2019  
Multiempresa Previsió 2004 28.05.2019  
Pla d'Estalvi Inspirit Mútua Retirement 2020 25.06.2020  
L'alternativa als autònoms (homes <30 anys i dones <35 anys)     01.2018
L'alternativa als autònoms (resta)     01.2018

 

Prestacions tancades a subscripció  

 Prestació Inici Reglament Nota informativa
Disposició transitòria pas a noves prestacions   29.12.1999  
Vida 1999 28.05.2019 01.2019
Renda Jove 2009 28.05.2019 01.2019