La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Reglaments Prestacions Mútua

General de Condicions

Prestació Renda d'Estudis

Prestació Renda d'EstudisRenda Estudis.pdf  (61,99 kB)

Prestació Vida

Prestació VidaPrestació Vida.pdf  (46,87 kB)

Prestació Vida Temporal

Prestació Vida Bàsic

Prestació Rendes Temporals/Vitalícies

Prestació Rendes d'Invalidesa

Prestació Rendes d'InvalidesaInvalidesa.pdf  (54,53 kB)

Prestació Accidents

Prestació AccidentsAccidents.pdf  (103,08 kB)

Prestació Baixa Laboral

Prestació Baixa LaboralBaixa Laboral.pdf  (72,19 kB)

Prestació Hospitalització

Prestació HospitalitzacióHospitalització.pdf  (56,48 kB)

Prestació Despeses Quirúrgiques

Taula d’indemnitzacions Despeses Quirúrgiques

Prestació de Dependència

Prestació de DependènciaDependència.pdf  (60,09 kB)

Disp.Trans. de pas noves prestacions

Annex de Quotes

Annex de Garanties Concertades