Reglaments Prestacions Mútua

Prestació Renda d'Estudis

Prestació Vida

Prestació Vida Temporal

Prestació Vida Temporal VIDA TEMPORAL.pdf  (478,99 kB)

Prestació Vida Bàsic

Prestació Rendes d'Invalidesa

Prestació Rendes d'Invalidesa RENDES INVALIDESA .pdf  (424,40 kB)

Prestació Accidents

Prestació Baixa Laboral

Prestació Hospitalització

Prestació Despeses Quirúrgiques

Taula d’indemnitzacions Despeses Quirúrgiques

Prestació de Dependència

Disp.Trans. de pas noves prestacions

Annex de Quotes

Annex de Garanties Concertades