Notícies d'Interès

El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021. En relació amb la vessant asseguradora se’n destaca l’increment de l’Impost sobre les primes d’assegurances, que passa del 6% al 8%. Per tant, volem informar-li que, des de l’1 de gener, s’ha traslladat aquest increment a les quotes de la prestació d’Accidents.

El dia 18 de desembre es va inaugurar l’espai d’enginyeria que comparteixen La Mútua dels Enginyers, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i la Caixa d’Enginyers. Situat al carrer Indústria, 18, l'edifici es convertirà en una plataforma col·laborativa de l'Enginyeria que permetrà afrontar els nous reptes de la tecnologia i la digitalització, a més de prestar els serveis adreçats a satisfer les necessitats financeres i asseguradores dels seus socis, mutualistes i clients, enfortint, d’aquesta manera, el teixit empresarial de la zona. 

La Mútua dels Enginyers presenta l’Informe d’impacte de les inversions de l’exercici 2019 del Pla de Pensions “Enginyers Inversió Sostenible”

 

La Mútua dels Enginyers, juntament amb Alter Mútua d'Advocats, Mutual Mèdica i l'acceleradora de startups Accelgrow, han presentat el hub d’innovació “Barcelona Insurhub” creat per a accelerar la transformació dels sectors insurtech, fintech, legaltech, health i impacte social.

La primera edició d’InspiritLab, el programa d'acceleració de startups de la Mútua dels Enginyers, ha arribat a la seva fi. El 4 de febrer s'ha celebrat el Demo Day a la seu dels enginyers industrials de Catalunya, en el qual els emprenedors han tingut l'ocasió de presentar els seus projectes davant dels membres del Club d'Inversors de l'Enginyeria de La Mútua dels Enginyers.

L'entitat posa en marxa el projecte “La Mútua contra el càncer” dins de la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa.

L'entitat ha estat una de les primeres asseguradores espanyoles a obtenir la certificació de AENOR de compliment de la Norma UNE 19601.

L'entitat asseguradora patrocina l'II Congrés Insurtech per al Sector Assegurador de ICEA el pròxim 17 de setembre a Madrid.