Notícies d'Interès

L’informe publicat per UNESPA, “Transformació digital en el sector assegurador”, tracta de la direcció que han de seguir les empreses d’assegurances per a assolir l’èxit i donar un servei de qualitat als/a les clients/es..

LIFT comença a assessorar dos plans de pensions de La Mútua dels Enginyers que estan oberts a tot tipus d'inversors. Un d'ells és un pla de pensions de renda variable anomenat Enginyers Global Value PP (N-5148) que inverteix fins al 100% del seu patrimoni en accions i l'altre és un pla de pensions de renda fixa mixta anomenat Enginyers Prudent PP (N-4032), que inverteix en renda fixa i fins a un 30% en renda variable. El seu estil combina la filosofia d'inversió Value Investing amb l'anàlisi profunda i el procés disciplinat del Private Equity, a més de seguir els Principis Responsables d'Inversió de les Nacions Unides.

Per quart any consecutiu, els dies 3, 4 i 5 de desembre La Mútua va impartir un seminari sobre Responsabilitat Civil Professional a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Barcelona (ETSEIB) en el marc de l’assignatura del Gestió de projectes.

El passat 6 de novembre de 2018, l’Òscar Sánchez, Director Comercial d'Estalvi i Previsió Social de La Mútua dels Enginyers, va impartir un seminari de planificació successòria. Aquesta va tenir lloc a la demarcació de Girona del Col·legi d'Enginyers Industrials.

 

El passat dia 8 d’octubre es va celebrar la primera trobada del Club d’Inversors de l’Enginyeria, organitzada conjuntament per La Mútua dels Enginyers i Accel&Grow.

L'acceleradora de start ups de base tecnològica, Accel&Grow (pertanyent al Grup La Mútua dels Enginyers), ha tancat una ronda de finançament amb Kombutxa, una de les seves empreses accelerades. Els principals inversors han estat Accel&Grow Ventures i La Mútua dels Enginyers.

Amb l’objectiu de seguir recolzant els joves Enginyers, La Mútua ha concedit dues beques de mobilitat de 1000 euros cadascuna al Sergi Martínez i al Miguel Oyaga, estudiants de Mecatrònica i Multimèdia a la Universitat de Vic (UVic).

Accel & Grow, l’acceleradora de start ups del Grup La Mútua ha iniciat el seu programa d’acceleració buscant nous projectes tecnològics liderats per enginyers (on, al menys, un dels socis estigui 100% dedicat).

El 16 de maig es va celebrar la jornada “Els riscos del professional de l'enginyeria i solucions per a protegir-se” a l’AIQS.

Els dies 15 i 16 de maig La Mútua va impartir a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Barcelona (ETSEIB) un seminari sobre Responsabilitat Civil Professional.