El Sr. Carles Albà Cortijo, nou president de La Mútua dels Enginyers

La Junta Rectora de La Mútua dels Enginyers ha escollit aquest mes de juny al Sr. Carles Albà per ocupar el càrrec de nou president de l’entitat asseguradora.

El nomenament es va produir després de la votació favorable de la candidatura presentada per la renovació parcial de la Junta Rectora durant l’Assemblea General Ordinària de 2022 de la mutualitat. La Junta Rectora resultant va designar, a més a més, al Sr. Joaquim Llop Ribalta com a vicepresident 1r, al Sr. Xavier Rovira Fernández com a vicepresident 2n, a la Sra. M. Carmen Iglesias Fadón com a secretaria, a la Sra. Mireia Félix Castellanos com vicesecretaria i al Sr. Xavier Cordoncillo Fontanet, al Sr. Àngel Guevara Casanova, a la Sra. M. Llum Llosa Oliva, al Sr. Lluís Maestre Oliva, al Sr. Rafael Mutlló Pamies, al Sr. Miquel M. Obradors Melcior, a la Sra. Esther Tomás Martínez, al Sr. Joan Torres Carol, al Sr. Isidre Tort Escobar i al Sr. Jaume Vilageliu Cevallos com a vocals.

El recentment nomenat president és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i compta amb 33 anys d’experiència professional al sector industrial.

“És un honor poder ocupar el càrrec de president de La Mútua dels Enginyers i un orgull formar part d’una entitat amb el propòsit d’oferir les solucions sostenibles i innovadores més adients a cada necessitat. Sempre enfocada a la qualitat del servei i l’acompanyament de les persones i empreses” apunta el Sr. Albà Cortijo.

Albà Cortijo