La Mútua celebra el 40è Col•loqui On-line

La Mútua dels Enginyers ha celebrat el 40è Berenar-Col·loqui.