La Mútua dels Enginyers presenta la seva Memòria Social 2021

La Mútua dels Enginyers presenta la Memòria Social corresponent a l’any 2021. L’informe recull les dades més significatives pel que fa al seu model d’actuació, el govern corporatiu, la transparència i la seva gestió responsable en relació amb el medi ambient, les ajudes socials, les inversions i l’entorn laboral.

La Memòria Social 2021 recopila i actualitza tota la informació rellevant de l’últim any:

  • Pel que fa a l’entitat, es recullen les xifres del Grup durant l’exercici 2021, amb una millora després d’un any marcat per la pandèmia.
  • Respecte al bon govern, el Grup La Mútua dels Enginyers renova la certificació del sistema de gestió de prevenció de delictes i riscos penals. Aquesta acreditació certifica que La Mútua dels Enginyers fomenta una cultura empresarial ètica i en compliment amb la llei.
  • Referent a la gestió responsable, l’entitat realitza campanyes internes de conscienciació sobre l’ús de dispositius informàtics i eficiència energètica. De la mateixa manera, la mutualitat ha posat en marxa un nou aplicatiu que potencia l’estalvi de paper mitjançant la integració d’un gestor documental.
  • Augmenten les ajudes i prestacions socials en relació amb els nostres principis, valors, normes i bones pràctiques: La mutualitat va atorgar dues beques destinades a sufragar la matrícula del Programa Directiu de Desenvolupament (PDD) d’Aula Magna Business School, mantenint la seva aposta per les carreres STEM entre les dones. També, es crea el projecte sociosanitari al Nepal, acció d’atenció mèdica itinerant amb l’objectiu d’aportar beneficis sanitaris a les poblacions de la zona del riu Margsyandi.
  • Seguint amb la gestió responsable, La Mútua dels Enginyers aconsegueix la certificació “Zero és +” per no haver registrat cap accident o malaltia laboral amb baixa en els últims cinc anys.