La Mútua dels Enginyers signa un acord de col·laboració amb el COIICV-Castelló

El passat 15 de novembre, es va formalitzar la col·laboració entre La Mútua dels Enginyers i la demarcació es va formalitzar la col·laboració entre La Mútua dels Enginyers i la demarcació de Castelló del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana. L’objectiu de l’acord és enriquir els avantatges dels col·legiats/des i poder oferir-los els serveis asseguradors, les cobertures de risc i l’assessorament financer que proporciona La Mútua dels Enginyers.

El conveni neix del compromís que compareixen La Mútua i el Col·legi d’oferir un servei complet a aquest col·lectiu tècnic, l’assessorament i la seguretat que necessiten al exercir la seva professió. Mitjançant aquest acord, es potencia la cocreació de solucions i serveis dissenyats d’acord a les necessitats del sector de l’enginyeria industrial.