Calcula i Contracta

Per contractar el paquet de prestacions alternatiu al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) cal omplir i signar la sol licitud i les Notes informatives així com el qüestionari de salut. La documentació, que pot descarregar dels fitxers detallats més avall, pot enviar-la a: La Mútua dels Enginyers, Via Laietana, 39, 08003 Barcelona o a qualsevol de les nostres delegacions 

Un cop rebuda la documentació i sempre que compleixi amb els criteris tècnics de selecció i normatius serà tramitada i tot seguit li enviarem el títol de mutualista on s'especificarà en detall el subscrit. Recomanem que examini aquest document així com el Reglament de prestacions per tal d’assegurar-se que les prestacions subscrites i les dades facilitades són les correctes.

La cobertura entrarà en vigor segons la data especificada en el títol de mutualista i un cop s'hagi satisfet el primer rebut.

Podran sol licitar la modificació de qualsevol dada a través del Servei d'Atenció al Mutualista, així com plantejar qualsevol consulta que necessiti.

 

Sol licitud d'Alta

Reglament de prestacions  

Estatuts de la mutualitat  

 

La tipologia i els terminis de presentació de documents que s'han d'aportar en cas de sinistre, estan especificats en el Reglament de Prestacions, dins de l'article que defineix cada cobertura.