S'han produït els següents errors:

ADESLAS

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

OFERTA EXCLUSIVA per LA MÚTUA, una assegurança de salut per a tots els mutualistes i familiars de LA MÚTUA

* Primes per persona i mes, vàlides fins al 31/12/2024

 MÈDICA ADESLAS ASSISTÈNCIA COMPLETA - PRIMA MENSUAL 2024
De 0 a 49 anys:    75,33 €
De 50 a 64 anys:   81,23 €
Des dels 65 anys:   92,84 €
ADESLAS - Dental:     8,81 €

CARÈNCIES: NO / COPAGAMENTS: NO

 

 MÈDICA ADESLAS LLIURE ELECCIÓ ''Adeslas Extra 150.000'' - PRIMA MENSUAL 2024
De 0 a 59 anys:     95,90 €
Des dels 60 anys:   178,37 €
ADESLAS - Dental:       8,81 €

CARÈNCIES: NO / COPAGAMENTS: NO

 

MÈDICA ADESLAS VITAL - PRIMA MENSUAL 2024
De 0 a 64 anys:   45,24 €
Des dels 65 anys:   126,92 €
ADESLAS - Dental:       8,81 €

CARÈNCIES: NO / COPAGAMENTS: SI

Entre d’altres, aquesta pòlissa presenta els avantatges següents:

 • Revisió anual. Ginecològica per a la dona i cardiològica per a l’home i la dona.
 • Lliure elecció de metge. Podrà triar lliurement dins del quadre mèdic de la companyia, amb més de 400 hospitals i clíniques concertades i 30.000 metges.
 • Eliminació de carències. Excepte l’embaràs i el part.
 • Cambra individual amb acompanyant. Quan l’hagin d’hospitalitzar, disposarà d’una cambra individual per a vostè i un acompanyant.
 • Assistència a l’estranger pels casos d’urgència
 • Hospitalització mèdica, quirúrgica i UVI il·limitada
 • Ús de targeta gratuït
 • Podologia (6 sessions anuals)
 • Psicologia (20 sessions anuals)
 • Accidents laborals i de trànsit
 • Neteja de boca anual (Per a l’assegurat i en un centre concertat)
 • Correcció de la miopia per làser. Amb franquícia, segons el centre concertat.
 • Tracte personalitzat i sense esperes