S'han produït els següents errors:

Rendes d'Invalidesa

CONSULTAR
la meva posició

Pagament d’una renda mensual, fins als 67 anys, a l’assegurat que, per motiu d’un accident o malaltia, presenti una situació d’invalidesa permanent i absoluta. En cas de que presenti una situació d’invalidesa permanent i total produïda amb una edat inferior a 56 anys la durada de la renda serà de 36 mensualitats, mentre que si es produeix amb 56 anys d’edat o més la durada de la renda serà fins el mes en que compleixi 67 anys.

Per exemple, una pensió mensual de 1.000 euros per a un assegurat de 35 anys té un cost mensual de 10,51 euros.

Com funciona?

Si l’assegurat, per accident o malaltia, quedés afectat d’invalidesa absoluta i permanent o de situació física i psíquica definitiva i irreversible, que determinés la seva ineptitud per a l’exercici de qualsevol professió o activitat laboral, la mutualitat pagarà al beneficiari la renda contractada. La durada màxima del període de pagament de la pensió serà fins al compliment dels 67 anys d’edat.

Si l’assegurat pateix lesions o pèrdues anatòmiques com a conseqüència d’accident o malaltia, que l’inhabiliten permanentment per a l’exercici de la professió o activitat laboral que té declarada a la Mútua, la mutualitat pagarà al beneficiari la renda contractada.

La quota anual per cada 1.000 euros de pensió mensual assegurada és la següent:

EDAT QUOTA* EDAT  QUOTA*
20 33,14 43 234,35
21 35,88 44 252,92
22 39,71 45 272,39
23 43,39 46 293,39
24 47,31 47 315,34
25 52,18 48 338,52
26 56,47 49 362,92
27 62,02 50 443,76
28 67,67 51 550,91
29 73,75 52 669,29
30 80,55 53 799,11
31 88,01 54 940,19
32 95,74 55 1.091,53
33 104,31 56 1.292,58
34 113,66 57 1.427,25
35 123,36 58 1.551,47
36 134,27 59 1.657,08
37 145,37 60 1.736,42
38 158,00 61 1.777,04
39 171,44 62 1.764,04
40 185,26 63 2.055,85
41 200,68 64 2.385,38
42 216,93 65 2.755,75
    66 3.169,42
* No inclouen impostos
Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

  

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que tinguin com a mínim 20 anys i que encara no hagin complert els 62 anys.

L’extinció per edat màxima es produeix quan l’assegurat faci 67 anys.