Informació sobre sostenibilitat del Pla de Pensions Associatiu

La Comissió de Control del Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya  modifica la declaració comprensiva dels principis de la política d’inversions del Fons per adaptar-la a l’article 8 del Reglament (UE) 2019/2088 de divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR).

La Comissió de Control del Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya ha acordat per unanimitat modificar la declaració comprensiva dels principis de la política d’inversions del Fons, on s’integra el Pla de Pensions Associatiu per adaptar-la a l’article 8 del Reglament (UE) 2019/2088 de divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR) en la reunió celebrada el passat 15/04/2024.

Els canvis més destacats son els següents :

  • Les inversions que promoguin característiques mediambientals o socials tindran una proporció mínima del 50% del patrimoni del Fons.
  • Les inversions classificades com a sostenibles tindran una proporció mínima del 20% del patrimoni del Fons.
  • Anàlisi de les possibles controvèrsies dels emissors.
  • Anàlisi de les principals incidències adverses.
  • El fons no preveu realitzar inversions sostenibles conforme a la taxonomia de la Unió Europea.

La Mútua reafirma d’aquesta manera el seu compromís amb la sostenibilitat.

Podeu consultar la nova política d’inversions a la nostra web, en l’apartat d’Estalvi i Pensions / Pla de Pensions, PPA i PPSE. Aquestes modificacions entraran en vigor el proper 15/05/2024.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb el vostre assessor/a.