S'han produït els següents errors:

Assegurança de l'embarcació

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

A la vostra embarcació  

Podeu triar des de la cobertura bàsica de responsabilitat civil obligatòria fins al tot risc:

 • RC Obligatòria      
 • RC Voluntària      
 • Pèrdua total      
 • Avaries particulars      
 • Robatori d’accessoris/motor      
 • Efectes personals      
 • Accidents personals      
 • Assistència      

La Mútua triarà, d’acord amb les seves indicacions i necessitats, l’assegurança amb la relació qualitat-preu més adient per oferir-li la millor cobertura disponible.

Cobertures disponibles       

Garanties bàsiques            

 • Cobertura de la RC de subscripció obligatòria          
 • Reclamació de danys i avanç d’indemnitzacions              

Es pot ampliar amb      

 • Accidents del patró de l’embarcació          
 • Assistència en viatge              

Danys propis            

 • Es garanteix la reparació dels danys materials que pateixi l’embarcació i els seus accessoris o la reposició a conseqüència d’un accident          
 • Robatori de l’embarcació i els seus accessoris fixos i mòbil          
 • Remoció de les restes              

O només            

 • Pèrdua total, incendi i robatori              

O només            

 •  Pèrdua total          

Altres garanties      

 • R. C. complementària          
 • Regates          
 • Lloguer amb tripulació          
 • Motos nàutiques          
 • Escola nàutica          
 • Esdeveniments sociopolítics