S'han produït els següents errors:

PPA Mútua dels Enginyers

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc PPA
text-candau-ppa

 

Tipus d'interès tècnic anual en vigor fins al 30 de setembre de 2024: 2,25% (comissió de gestió: 1% anual).

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (41,42 kB)
Reglament PPA Reglament PPA  (521,17 kB)

 

EL PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT DE LA MÚTUA

El Pla de Previsió Assegurat (PPA) és un dels instruments d’estalvi que La Mútua ofereix destinat a la jubilació, que permet complementar o convertir-se en l’alternativa als plans de pensions, amb l’avantatge diferencial d’anar acumulant un capital perquè hi ha garantida una rendibilitat.

TOTS ELS AVANTATGES, SENSE CAP RISC

El Pla de Previsió de la Mutua us ofereix la possibilitat d’un estalvi destinat a la jubilació que gaudeix dels mateixos avantatges fiscals que tenen els plans de pensions, però sense córrer el risc d’obtenir rendibilitats negatives. Aquest sistema de previsió individual ha estat regulat legalment l’any 2007, al desenvolupar-se la reforma parcial de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), de la Llei 46/2002 de 18 de desembre de 2002.

EL PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT DE LA MÚTUA, RENDIBILITAT GARANTIDA

El Pla de Previsió Assegurat de la Mútua garanteix una rendibilitat sempre positiva cada trimestre. Aquest sistema d’estalvi us assegura una rendibilitat de mercat a cada moment, independentment de l’evolució de les borses, de manera que es pot evitar patir pel comportament volàtil dels mercats financers.

EL PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT DE LA MÚTUA: MÉS COBERTURES

És una assegurança de vida que cobreix les garanties de jubilació, invalidesa i defunció.

En el supòsit de defunció del subscriptor abans que es produeixin les contingències de jubilació o invalidesa, la Mútua s’obliga a abonar als beneficiaris un Capital Addicional equivalent al 1,5% del saldo acumulat. Aquest Capital tindrà un màxim de 12.000,00 euros si l’assegurat és menor de 55 anys i de 600,00 euros quan sigui major d’aquesta edat.